Pouze kdo
produkuje
kvalitu ji
muze zarucit!

Zelená manufaktura

S více než 1.000 m³ dřeva byla naše manufaktura při otevření v lednu 2017 „největší dřevostavbou z masivu v Bavorsku”.

Využité dřevo pochází výhradně z německé výroby. Všech osm oblastí, kde se vyrábí, stejně tak jako dvoupatrová budova administrace včetně podnikové prodejny, mají podlahové vytápění. Teplo získáváme výlučně z našeho dřevěného odpadu: ze všech 56 strojů zpracovávajících dřevo jsou hobliny dovezeny do 12 metrové věže se silem. Současně mísíme zbylé dřevěné odpady z produkce přes štěpkovač do uložené biomasy.

100 procentní využití materiálu v uzavřeném koloběhu – „zelená manufaktura“.

Certifikované sušení dřeva

Smrky, buky, jasany, olše, duby … v naší sušírně je řezivo, které je dodáno z pil, usušeno pro další zpracování na zbytkový obsah vlhkosti 10 %. Proces sušení, který je elektronicky sledován a řízen, trvá dle druhu a tloušťky dřeva mezi pěti a devíti dny. Sušení je prováděno pouze v kombinaci přívodu tepla a rozprašování bez přívodu nějakých chemických látek k usmrcení dřevoškůdců. S IPPC certifikací Bavorského státního institutu pro zemědělství a s roční kontrolou Úřadu pro výživu, zemědělství a lesy – tak můžeme realizovat náš celosvětový export bez překládání náročných rostlinolékařských osvědčení v rámci rychlého celního odbavení pro naše zákazníky.

Vynikající regionalita a definovaná profesionalita

Jsme doma v Bavorském lese. Lidem v okolí nejstaršího národního parku Německa jsme zavázáni vyjadřovat našimi výrobky naši hrdost k domovu v rámci obchodních činností firmy. Ocenění „Arberland-Premium“, pohled z naší manufaktury k nejvyššímu vrcholu, který je 1.455,5 m vysoký, posiluje tento „MY“ pocit. Vláda Dolního Bavorska nás ocenila jako „TOP-firmu“, náš vlastník byl vyznamenán jako „velvyslanec Dolního Bavorska“. Díky naším konsekventním ideím manufaktury pro nás byla čest, když nás přijmul „Spolek německých manufaktur“ do okruhu významných podniků s tradicí s mezinárodním působením.