Simfonie
z agility
a presnosti

Dřevěné obaly – standardy a klasika

Již v šesedátých letech bylo možné si v dálnopisu 69807 a telegrafu „Holzliebich“ vybrat u „speciálního podniku", zaměřeného na dárková dřevěná balení“ pro sekty, vína, lihoviny, sladkosti a delikatesy, ze širokého sortimentu, který zahrnoval soustružené a malované truhly, talíře a panenky, které již „dřevotvůrce“ Alois Gabauer vyráběl před válkou na Šumavě.

Tyto „klasiky“ jsme zachovali a nabízíme v našem stále dostupném sortimentu v naší dobře zorganizované firemní prodejně více než 200 různých dřevěných výrobků na zabalení, pro kutily a k malování.

Stardardní dřevěné výrobky jsou doplněny podpůrnými prodejními komoditami jako jsou regály a stojany, které mohou být dle přání zákazníka dekorovány a individualizovány.

Kutilství, hry, dekorace

Extra oddělení se věnuje dřevěným výrobkům pro školky a školy.

S koulemi a kostkami může být procvičován hmat a u handikepovaných osob dále rozvíjen. Panenky soustružené z bavorského buku se sisálem „Made in Germany“ jsou z naší ruční výroby vyráženy do Asie a Ameriky.

Oblíbené „pohádkové dřevěné kostky“ jako puzzle s motivy bratří Grimmů byly zavedeny jako vzpomínka na sedmdesátá léta, dnes místo polepení papírem na jenotlivých stěnách je použit digitální tisk na certifikované bukové dřevěné kostky.